กก

CHAI LIHUA TANG
Acupunctuur, Kruiden, Geneesmassage


LOUISA CHAI
Gediplomeerd in Traditionele Chinese Medicijnen (T.C.M.)

Wesselsstraat 22, 2572 SG 's Gravenhage
Tel: 070- 7550796 Mob. 0643094405
Email: alvanos@ziggo.nlWaarvoor kan men Chinese Kruiden & Acupunctuur gebruiken?

De Chinese Kruiden-kunde en Acupunctuur kan worden gebruikt voor een scala van klachten:
- aandoeningen veroorzaakt door stress
(slaapstoornissen, psychovegetatieve uitputting)
- aandoeningen aan de luchtwegen
- aandoeningen aan de urinewegen en geslachtsorganen (menstruatieproblemen, andere vrouwenziekten en onvruchtbaarheid)
- alle pijnklachten
- nek en rugklachten
- hart-en vaatziekten
- huidproblemen
- kinderziekten
- moeheid, gebrek aan energie
- maag en darmklachten