กก

Behandelingen

Behandelingen inclusief: Acupunctuur, Acupressuur (Tuina Massage), Moxa, Cupping, Kruiden.

De duur van de behandeling is ongeveer 45-60 minuten.

Voor een optimaal resultaat is 2-3 keer per week een behandeling gewenst.